Climeon har utvecklat en ny teknik för att återvinna och omvandla överskottsvärme till ren elektricitet. Cliemon har applikationer för bland annat fartyg, stålindustrin och kraftverk. Som ett exempel från fartygssidan kan ett Climeon Ocean™ system spara upp till 750 ton bränsle per fartyg, vilket ger koldioxidbesparingar motsvarande 6000 tur och retur flygresor Stockholm – Paris.

www.climeon.com

ACACIA investerade: 2015
ACACIAs ägarandel: 1 %