ACACIA stöder Världsnaturfonden WWFs viktiga arbete med att minska risken för att få in Covid-19 hos bergsgorillorna!

ACACIA stöder Världsnaturfonden WWFs viktiga arbete med att minska risken för att få in Covid-19 hos bergsgorillorna!

Hur jobbar WWF med att skydda djur som kan vara känsliga för coronaviruset, t ex gorillor?
Virunga-parken (på gränsen mellan Rwanda, Uganda och Kongo-Kinshasa), där WWF i flera decennier drivit naturvårdsarbete för bergsgorillorna, har nu stängt för turisterna. Det gäller fram till juli för att skydda gorillorna och schimpanser från att bli smittade av coronaviruset.

På kort sikt innebär det att parken tappar stora inkomster. Länderna har lovat att fortsätta med patrullering och övervakning av gorillafamiljerna, men man har vidtagit strikta försiktighetsåtgärder för parkvakterna och deras arbete. Det inkluderar att arbetslag med parkvakter arbetar upp till 2 veckor och under den tiden hålls de isolerade från samhället och från sina familjer. Arbetsdagen börjar med obligatorisk hälsokontroll och man använder munskydd vid närkontakt med gorillorna. Under de kommande månaderna leder dessa rigorösa åtgärder till fördyrade omkostnader för respektive parkmyndighet. Något som WWF nu går in och kompenserar för. Dessutom förses dessa arbetslag med ny utrustning som regnkläder, stövlar, matransoner mm.
Så länge gorillorna förblir friska och att vi kan se slutet på denna fruktansvärda kris inom en inte alltför lång tid, ska parken kunna klara det.

Vilken risk utgör covid-19 för bergsgorillor?
Bergsgorillor delar cirka 98% av sitt DNA med människor. Därför är sjukdomar från mänskligt ursprung ett bestående hot mot bergsgorillor – från vanliga förkylningar till coronavirus.

Hur mottagliga är bergsgorillor för mänskliga sjukdomar?
Det är ännu inte känt med säkerhet om stora människoapor är mottagliga för sars CoV-2-viruset (vilket orsakar sjukdomen Covid -19 hos människor). Men de är mottagliga för luftvägsinfektioner vilket föranlett forskare att anta att de är mottagliga för Covid 19 och försiktighetsåtgärder vidtas. Dessutom är bevarandeinsatser för bergsgorillor nära kopplade till samhällets resursförsörjning, vilken redan påverkas av Covid-19-utbrottet.

Läs mer om bergsgorillorna här: