2016-08-15

ACACIA välkomnar Per Skyttvall som Investment Manager

Per kommer att leta efter och ansvara för nya investeringar för Acacia Asset Management AB. Per har en bakgrund som VD för flera mjukvarubolag, bland annat Dreampark som ACACIA investerade i 2009. Per har även varit VD och landschef för Ericsson i Slovenien. Per har varit styrelseledamot i ACACIA sedan 2013.