Accedo

Accedo är marknadsledande i TV-applikationer. Accedo levererar applikationer, verktyg och tjänster till företag i hela världen inom media och konsumentelektronik och till TV-operatörer så att de kan skapa nästa generations TV-underhållning. Bland deras kunder finns Netflix, HBO, Disney, Spotify, Deutsche Telekom och Samsung.

EXIT:

www.accedo.tv

 

ACACIA investerade: 2011
Exit: 2016
ACACIAs ägarandel: 12 %
Representerades i styrelsen av: Per Jacobsson