Alnair

Alnair AB bedriver datorbaserad algoritmhandel med finansiella instrument.

EXIT: ACACIA sålde sitt innehav i februari 2016.

www.alnair.se

ACACIA investerade: 2013
Exit: 2016
ACACIAs ägarandel: 20 %
Representerades i styrelsen av: Per Jacobsson