Cartina

Cartina är ett managementkonsultföretag som fokuserar på digital transformation. De identifierar digitala möjligheter, leder förändringsarbetet och hjälper sina kunder att komma över de hinder som är associerade med digital transformation.

www.cartina.se

 

ACACIA investerade: 2013
ACACIA äger och förvaltar: 55 %
Representeras i styrelsen av: Christer Jacobsson (ordförande) och Per Jacobsson