Claremont

När människan växer, växer företagen – I de få orden ryms hela idén med Claremont. Vi har upptäckt, att människor som får chansen att utvecklas presterar så oerhört mycket mer än de annars skulle göra. Då blir kunderna nöjdare. Vilket förr eller senare leder till att alla växer; våra kunder, deras kunder och vi själva. Claremont är ett management- och IT-konsultbolag som tänker lite annorlunda.

www.claremont.se

 

ACACIA har förvaltat Nect Equitys ägande sedan: 2007
ACACIAs ägarandel: 5 %
Representeras i styrelsen av: Per Jacobsson

I december 2015 investerade SOBRO i Claremont och blev nya huvudägare. Samtidigt sålde Nect Equity hela sitt innehav motsvarande 38 % och ACACIA investerade.