Cupole Consulting Group är  en tillväxtorienterad nordisk strategi- och managementkonsultfirma med ambitionen att bli ledande på den nordiska marknaden. Företaget är rådgivare till de högsta ledningarna i flera av de mest välrenommerade företagen på marknaden och arbetar i hela värdekedjan från strategisk analys till operativ implementering. Cupole Consulting Group erbjuder konsulttjänster inom tre huvudsakliga områden; Strategi & Företagsledning, Marknadsföring & Försäljning samt Operativ effektivitet inklusive bland annat logistik och strategiskt inköp. Företaget har samlat ett stort antal av marknadens erkänt mest skickliga strategi- och managementkonsulter och har ambitionen att fortsätta växa snabbare än branschen i övrigt.

www.cupole.se

EXIT: ACACIA sålde sitt innehav i Cupole i november 2017.

ACACIA investerade: 2010
ACACIAs ägarandel: 15 %
Representerades i styrelsen av: Per Jacobsson