Ekomarine

Utvecklar en patenterad miljövänlig båtbottenfärg.

www.ekomarine.se

 

ACACIA investerade: 2013
ACACIAs ägarandel: 16 %
Representeras i styrelsen av: Per Jacobsson