Investeringsfilosofi

ACACIA investerar kapital och engagemang i svenska tillväxtbolag. Vi är själva entreprenörer och vill i samarbete med grundare och övriga ägare ta en aktiv roll i att utveckla företaget så att det kan nå sin fulla potential.

Vi investerar främst i TECH-sektorn och vill gärna att företaget har en omsättning på 15-50 msek. Det ska finnas en tydlig ambition att bli marknadsledare i sin nisch och företaget ska ha en skalbar affärsmodell. Det kapital vi investerar ska användas i företaget för att maximera tillväxt och för att snabbare nå lönsamhet. Majoriteten av de investeringar ACACIA har gjort har varit i B2B.

För att ytterligare påskynda expansionen kan vi genom vårt helägda dotterbolag, ACCESSA FINANS, erbjuda en anpassad rörelsefinansiering utöver traditionell bankfinansiering.

Vi ser långsiktigt på att utveckla företag tillsammans med entreprenörerna.