Neoproteomics

NeoProteomics AB utvecklar ny patentsökt specifik diagnostik för olika former av aggressiv cancer där tidig diagnos signifikant kan höja överlevnaden i sjukdomen. Den första i en rad av planerade produkter är ett diagnostiskt kit för diagnos av äggstockscancer där tidig och korrekt diagnos är av vital betydelse.

www.neoproteomics.com

ACACIA investerade: 2014
ACACIAs ägarandel: 5 %