Marknadsplatsen Pangara.com kopplar ihop topprankade och förtestade it-utvecklare i utvecklingsländer med europeiska kunder. De erbjuder en online-plattform där bolag kan hitta topptalanger till ett pris som ligger 70-80% lägre än i Nordeuropa. Pangara testar alla i talangpoolen på teknisk kompetens, engelska, problemlösningsförmåga och professionell kommunikation. Endast 5-10% av alla sökande godkänns och tillåts ansluta sig till Pangara. Vidare ersätts topptalangerna på ett sätt som signifikant överstiger marknadsmässig ersättning i deras hemländer, detta för att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa talangerna.

www.pangara.com

ACACIA investerade: 2017
ACACIAs ägarandel: 20 %

Representeras i styrelsen av: Per Skyttvall och Christer Jacobsson